VOIR veikala marga | VOIR store

Pasūtītāja uzdevums bija izgatavot margu, kas nodrošinātu pircēju drošību, tajā pašā laikā iederētos veikala interjerā un neaizsegtu preču stendus.

_______________

Customer's task was to make railing, to ensure the safety of the buyer at the same time fit into the interior of the store and does not block the trade stands.