Valmieras mūzikas skola | Valmiera Music School

Margas uz atbalsta sienas, velo novietne un ieejas mezgla tiltiņš. Margas tika veidotas uz atbalsta sienas, kopējot tās izliekumu un augstuma maiņas, saskaņojot ar pasūtītāja un projekta autoru. 
____________________ 

Railings on the supporting wall, bicycle center and the entrance bridge. Railings were designed to support the wall by copying its curvature and height changes, in coordination with the client and the designer.