Uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem | Ramp for people with disabilities.

Invalīdu uzbrauktuve pie Kocēnu novada domes administratīvās ēkas. Uzbrauktuve uzstādīta lai atvieglotu piekļuvi domes pakalpojumiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Uzbrauktuve izveidota saskaņā ar vides pieejamības noteikumiem
_______________

Disabled ramp to Kocenu county council administrative building. Ramp installed to facilitate access to council services for people with disabilities. Ramp up in accordance with environmental accessibility rules

Date

2013. gads

Client

Kocēnu novada dome