MTB ceļojošās balvas | MTB awards

Pēc pasūtījuma tika izveidotas divas ceļojošas balvas Metāla Alianses MTB komandai. Veidojot balvas tika iekļauti pasūtītājam svarīgi aspekti - saistība ar riteņiem, ar braukšanu pa apvidu, akmeņiem un uzņēmuma darbības specifiku.

______________________

After the order was established two awards itinerant Metal Alliance MTB team. Creating awards were included in the customer important aspects - the relationship with the wheels with driving around the area of the stones and the company's specifics.

Date

2015. gads

Client

Metāla Alianse

Tags

award, balva