Par mums | About

DAUPRO - profesionāļu komanda, kas izpilda sarežģītus individuālus pasūtījumus, veicot mērījumus objektā, izstrādājot individuālus risinājumus un projektus, strādājot pēc gataviem projektiem un rasējumiem, strādājot ciešā saskarsmē ar pasūtītāju un projektētājiem, izmantojot modernas metālapstrādes tehnoloģijas.

Mums ir svarīgi izprast un izpildīt pasūtītāja vēlmes un nepieciešamību, piedāvājot komunikāciju un individuālu pieeju katram pasūtījumam. Pirms ražošanas uzsākšanas veicam skiču, rasējumu un tāmes saskaņošanu, uzmērīšanu objektā, nodrošinot kvalitatīvu un profesionālu pieeju visos projekta attīstības posmos.

___________________

DAUPRO - a team of professionals that perform complex individual orders by measuring facility, developing customized solutions and projects, working for finished projects and drawings, working in close contact with clients and designers using advanced metalworking technologies. 

Is important for us to understand and meet customer expectations and the need for communication and offering an individual approach to each order. Before the start of conduct sketches, drawings and estimates for the harmonization of measurement facility, providing quality and professional approach at all stages of project development.