Margu komplekss | Railing complex

Pasūtītājam bija svarīgi izveidot funkcionālas margas, kas netiktu ātri izdemolētas vai nozagtas. Krāsojums tika pielāgots bērnu rotaļu laukumam. 

_____________________ 

For client was important to create a functional railings, which would not be quickly demolished or stolen. The paintwork was adapted to children's play area.

Date

2012. gads

Client

Dzīvokļu kooperatīvs „Stacijas iela”