Kocēnu sporta halle | Koceni sports hall platform

Platforma florbola spēļu un citu sporta pasākumu filmēšanai. Tika veikta platformas projektēšana, izgatavošana un montāža. Pasūtītāja būtiskākā prasība bija izvietot platformu ierobežotā laukumā, nodrošinot funkcionalitāti un vizuālo tēlu.

____________________ 

Platform floorball games and other sporting events filming. Was carried out in the platform design, fabrication and installation. Client's most important requirement was to deploy a platform providing a limited area of functionality and visual imagery.