Dekoratīvā marga | Decorative railing

Marga izgatavota, maksimāli pielāgojot rūpnieciski ražotus kalumus ēkas vēsturiskajam margu risinājumam. Izgatavošana un krāsošana veikta darbnīcā, objektā iemontēta jau gatava marga.

____________________


Marga make maximum adjusting manufactured wrought iron railing of the building's historic settlement. Fabrication and painting done in a garage, the site is already mounted ready rod.