Apkalpošanas platformas | Service platforms

Sadarbībā ar ģenerāluzņēmēju tika izgatavotas apkalpošanas platformas ar margām, metāla vāki ar eņģēm priekš Jāņmuižas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

________________________

In cooperation with the general contractor was made of the service platform with handrails, metal lids with hinges for Jāņmuižas waste water treatment plants.