Apkalpošanas platformas ar margām | Access platforms with railings

Izgatavotas apkalpošanas platformas ar margām objektā: “Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas AS “Agrofirma Tērvete” alus ražotne”. Pasūtījums tika izgatavots pēc ģenerāluzņēmēja WOLF SYSTEM SIA pasūtījuma un konstrukciju aprēķiniem, tika izveidoti detalizēti rasējumi un saražotas konstrukcijas. Kopējais margu garums projektā 115 metri.

________________

These access platforms with railings for industrial waste water treatment plant was made for JSC "Agrofirma Tērvete". The detailed drawings were prepared and the constructions were made following the general contractor’s Ltd. WOLF SYSTEM order and calculations of construction. The total length of the project railings 115 meters.